Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

Maar, hoe! wat wil myn Geest, die dryft op zwakke pennen,

Uw lof vermelden die op Arends vleuglen zweeft? Wat tracht ik toch vergeefs een Heirbaan op te rennen,

Waar gy uit ons gezicht met heldenkrachten ftreeft? Alleen de dankbaarheid bevorderde myn poogen,

Zy was 't die my hier toe bewoog met fterke kracht, Zy onderfteunde my, en mag ik daarop boogen,

Dan wacht ik dat uw gunst dit offer niet veracht. Leef, leef nog lang, ó eer van Amstels dichtrenfchaaren!

Leef, met uw Echtgenoot, de Thompfon aan het Y, De Algoedheid wil u voor alle ongeval bewaaren,

Dat Zy fïeeds zege op zege u in uw Echt berei. Doet Zy uw avondstond des levens fpade naaken,

Vergast ons dan nog lang op uw beminlyk dicht, Onthoud dien fchat ons niet, waar na wy vuurig haaken;

Verricht nog meer voor ons al hebt gy veel verricht.

WILLEM HAVERKORN;

1775- DE JONCÜ.

Sluiten