Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGEN ZANG,

IVochtans houd de Wysheid wacht. Zy zal ons gelukkig maaken En fteeds voor ons welzyn waaken,

Haar vermogen fchenkt ons kracht. Wie zou niet haar fchoonheid minnen ? Zy kan alles overwinnen!

Door Haar is ons 't leven zoet, Ieder kent haar fchoone trekken.

Zy zal aan het zwak gemoed Steeds een trouwe hulp verftrekken, Zy is 't die 't verblind gezicht Van den fterveling verlicht.

TWEEDE ZANG,

Hoe is niet den mensch ontluisterd! In verftand en wij verduisterd,

Hoe bedorven is zyn hart. Kan men dus in onze dagen Nog van trouw en deugd gewaagen ,

JSucht elk niet van bittre fmart?

Al-

Sluiten