Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles is op 't fnoodst bedorven.

't Gantfche menschdom neigt ten val. Liefde en eer is lang geftorven,

Wie is 't die 't herftellen zal? Godsvrucht is, naar 's Hemels boogen, Verr' aan ons gezicht onttoogen!

TWEEDE TEGEN ZANG,

Wyst dan Gods getuigenis, Aan den mensch tot troost gegeeven, Hem niet naar een beter leven

Daar zyn ziel onfterfiyk is? Zo wy onzen pligt betragtcn Staat ons 't hoogfte heil te wachten.

Kan men dus het leven niet Als een groot gefchenk befchouwen?

Moet men dan niet in 't verdriet Steeds op 's Hoogden hulp betrouwen, Die voor een verganklyk goed Ons het Hemels erven doet?

B 3 SLOT-

Sluiten