Geen zoekvraag opgegeven

  • / 13
Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTZANG,

Wie zou niet de goedheid pryzen Van een' God die alles fchenkt; Die ons in zyn gunst gedenkt, Laaten wy Hem eer bewyzen. Laaten wy, van hart verblyd, Hem beminnen te aller tyd.

Algenoegfaam Opperwezen! Dat wy dienen, eeren, vreezen „ Ach! betoon ons uw genaê. Geef dat wy hier fteeds beneden, Altoos met ons zelv' te vreden, U beminnen vroeg en fpaê.

Doe ons weelde en pracht aa'nfchouweD,

Zo gevaarlyk voor 't gemoed,

Als verganklyk, nietig goed, Waar op niemand kan vertrouwen, Zyt ons tegen al 't gevaarTot een' helm en beukelaarf

Sluiten