Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R O U W & L A G T

VAN

A D A,

GRAVINNE VAN HOLLAND EN ZEELAND 6

EY HET AFSTERVEN VAN HAAR' VADER,

DIDRIK DEN ZEVENDEN,

Hoe ongelukkig is een wees5 Beroofd van vader en van vrinden ; Zy, die noch hulp noch troost kaa vinden 5

Zy, die, vervuld van rouw en wees, Geen' mensch ziet met haar lot bewogen;

Daar heerschzucht, zelfbelang en'haat,

Verdelgen haar' verdrukten ftaat, Door moeders onvoorzigtig poogenS

De

Sluiten