Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dood heeft ray den fteun ontrukt Eens vaders, van onfchatbre waarde; My, die, éér 't lyk nog rust in de aarde ,

Door heerschzucht op het felst verdrukt, Het all' zie tot myn' val veréénen.

ö Holland! vrees deez' zwaaren flag,,

Zo doodlyk voor myn ftaatsgezag! Hoor uw gravin haar lot beweenen ï

Myn moeder eischt van my, ófchand'! Door ftaatzucht en belang gedreven, Dat ik Van Loon myn hand zal geeven

In 't uur, waarin het vaderland De dood myns vaders moet betreuren.

Hoe maakt my zulk een dwang bevreesd!:

Voegt thans een vrolyk bruiloftsfeest, Daar fmast en zorg myn ziel verfchcuren ?

Hoe

Sluiten