Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 God, die weêuw en wees befchermt! Getuige van myn' angst en ftnarte! Troost, troost myn afgeftreden harte;

Toon dat gy myner u ontfermt! 'k Betrouw aan u myn volk en ftaaten:

Uw' byfland hebt ge elk toegezeid

Die fleunt op uw voorzienigheid: Ik zal my op uw hulp verhaten!

W. Haverkorn, Wz.

1784.

Te AMSTELDAM, by DE ERVEN VAN DAVID KLIPPINK, in de Nes,

Sluiten