Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDE der VERKOOPING.

Op Maandag den 14 Maart, Js Morgens ten 10 uuren, zal men beginnen met de SCHILDERYEN, en vervolgens des Voormiddags met de GEBONDEN en LOSSE PRENTWERKEN, en de PLYSTERBEELDEN, des Nademiddags den 14 Maart te beginnen met de TEEKENINGEN van achter af, en alle avonden vervolgen tot Lr. A. — De TEEKENINGEN verkocht fcynde, Zal men beginnen met de PRENTEN van No en zo

vervolgens tot No. 1. en laaftelyk de

POEREN, Voor- en Naarmiddag.

NB De Koopers zullen gehouden Zyn van ieder Gulden e'e'n Stuiver Opgeld te betalen; en de betaling te doen in Grof Zilvergeld of Goude Ryders.

Sluiten