Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 t E E K E N I N G E N.

No. A de Keldervloer van onderfcheidt n gecouleurde Bakfleenen vetfpreid, gelyk als ook rp de Agtermuur, de welken ook op de Meid en de Knecht een goede uitwerking doen, en dus alles te zamen een bevallig licht en donker veroorzaaken, en eert natuurlyk Nachtlicht voordellen. De Kun ft waar meede deeze Teekening vervaardigt is, moet ieder kenner van de Schilderkunft bewonderen , en maakt dezelve, zo wegens de Teekening, de couleur en de bevalligheid van licht en donker; alles ten krachtigfte met Sapverwen uitvoerig geteekend, door Jacobus Bays, het Kabinet der voornaamfte liefhebbers waardig.

5 Een Boer, zittende op een Bank voor zyn Woo¬

ning onder een Wyngaard, met een Pyp in zyn hand te flaapen, terwyleen jonge Boerin over de Onderdeur geleegen, met een Koornhalm hem op de neus prikkeld, hy fchynt hierdoor zagtelyk te ontwaaken, het geen zy met genoegen befchouwd,deExprr:sfie is in beide tronien zeer wei waargenoomen; voor des Hüismans Wooning ziet men een Ton, waarop twee Baarsjes In een aarde Schotel, een Kan en een afhangend Boezelaar gezien worden; alles is volgens de fmaak van Adru aan van Qftade , in Kleeding en Ordonnantie uitvoerig in een bevallig zonlicht, en Coloriet met Sapveiwen geteekend , door Denzelven.

6 Deeze Ordonsantie ftelt voor een Boeren vryagie,

een jong bevallig Boeren Meisje , legt met haar rechterarm over de Onderdeur van een fteenen Poort, onder de LuyfFel, waar over een Wyrtgaard gegroeit is, voor haar leund op dezelve Onderdeur, een aardig opgekleed Huisman, hy heeft een kraag om den hals, een loife Mantel over de fcnouders, en een Veder op zyn muts, Ichynende zyn Minuaares van zyne liefde te onderhouden ,het geen van haar mee genoegen aangehoord word, de onderfcheiden paffiea zyn in beiden duidelyk te zien, het fpeelende zonlicht

geeft

Sluiten