Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 TEEKENINGEN.

ïïo. ■ A

alle liefhebbers van Kiinfl en Smaak behaaglyk

is. door denzelven J. Buys.

NB. De Ve'koopers behouden het recht, om ,, deeze Teekeningen der Vyf Zinnen, ftukswyze , of alle by elkander te Verkoopen.

sa Hercules tuffchen Palias,Venus en Cupido,is het onderwerp van deeze fraaije Teekening, in Sap- J vérwen , waar in de onderfcheidene pasflen in 't gelaat, fland en gebaarden, met de ongedwongenlïe houding en bevalligheid van couleur, door deezen groote Kunftenaar Jacob de Wit, eigenhandig zyn uitgebeeld.

13 Deeze uitmuntende Teekening, in Ordonnantie,

omtrek en Coloriet, verbeeld Maria met het Kind Jefus óp de fchoot, achter dezelve ziet men Jo1'eph o^er haar fchoude'r, met veel aandacht eh verrukking, ziende op den jonge Heiland, terwyl drie Serafynenhoofden in de Woiken zyrt Lof fchynen te zingen; zynde als boven met Sapverwen Metflerlyk ter uitvoer gebragt,door denzelven J. de Wit.

14 Verfcheide foorten van Gevogelte in een Land =

fchap, waarin ouder andere een bontcoufeurde Paauw, op eén hoogte in een fterke pasfie, en het andere Pluimgedierte , in een natuurlyke verrukking, ieder volgens zyn aart gezien worden- Onze groote Vcgelfchilder heeft in deeze natuurlyke Ordonnantie, de hoogde bevalligheid bereikt, dié mtn in diergelyke Voorwerpen verwagien kan, zynde deeze Teekening met couleuren uitvoerig in Sapveiwen geteekend , door Aart Schouman.

15 Een Hof-Gezicht, op de tweede grond verheft

zich een witte Paauw, op een hoogte achter hem, ziet men eén'Kalkoen , en ter zyde , vóór én bovn dezelve, verfchillende Vogels ; deeze alle zyn uitvoerig en in Sapverwen geteekend, én maaken

dë-

Sluiten