Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So TEEKENINGEN. No. A ip Verbeeld weder een alleraangenaam!! Landfchap in een verheeven fmaak, van gelyke groote en op gelyke wyze als de voorgemelde behandeld , op de voorgrond ziet men een Man en Vrouw aan den boord van een Water, dat van een Waterval, van tufichen het Gebergte te zien afloopt, ter zyde zyn Boflchen en achterwaarts verfcheide Arcadifche Landhoeven en zwaar G.-boomte , 't welke alles door helder zonlicht bevallig gedaagd word.

so Deeze ryke geftoffeerde Teekening, is op dezelve groote als de bovengemelde, in dezelve manier geteekend,en verbeeld een Boomryk Landlchap, waarin veele prachtige Anticque Geb'ouWeh gezien worden, de ftoffagie is gH'cb'kï tot de ver-, beelding van een plechtige Offerdtt-r it; op de ; voorgrond zitten eenige Viouwen by haar Kruyken te ruften , en verder achterwaards ziet men eenige Maagden naderen, die de toebereidfelen rot het ontftooken Altaar, waar voor eén in de Gebeden geknield legt, aanbrengen; in dit Kunstftuk heerfcht een edele fomberheid, zo eigenaartig als aandoenlyk, met betrekking tot dit ftaatelyk Onderwerp.

21 In deeze zeer uitvoerige Teekening van hetzelve formaat, als de vyf voorgaande . word op de voorgrond gezien een ruftende Gryzaard, zittende op een Steen , aan het voetftuk of Waterbak van een Fontyn, in de korte Schaduw, fpreekende met een Vrouw die een Kruik draagt eh welke van het heldere zonlicht gedaagt word; waar in, op de tweede grond, een Herderen Herdetin by hunne Schaapen ruften; de werking van het licht, dat zydelings heen fchiet, werkt te krachtiger, door dien het zeer kundig tegen het fombre van een hooge Bofchagie van Palmboomen, aan welkers begin men twee Statuen , verbeeldende Apollo en Diana, ziet; als ge. fchikt tot den opgang van een Heuvel naar een

prach-

Sluiten