Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN' scj No. . 'A

de Ordonnantiën zyn grootfch, en het licht en donker heeft een goede weiking, door Izaao Meucberon.

59, 60 Een fpringend Hondje aardig gevlakt, geteekend met Sapverwen in couleuren, en een braine Hond leggende by vier Jongen op een Kullen: in het verfchiet ziet men een net gefchooren Laan in Perfpectief. deeze Teek* ning is in gedekte verwen uitgevoerd en vervaardigd, door D. Maas.

êl . 62 Twee fiuks, vertobnende plaifan'e Landfchappen ,en op derzelver voorgronden verfcheide Ge- ' vogelte; alles uitvoerig in een bevallige couleur met Sapverwen geteekend, door Jabes Heenck.

6%, 64 Deeze twee Teekeningen uitvoerig in gecou* leurde Sapverwen, verbeelden ieder een ambre, cierlyke Bloempot , gevuld met onderfcheiden' foorten van de al.erfchoonfte Bloemen, op het bevalligfte gelchikt en geplaatft op een Marmeren Tafel, in aangenaame Hofgezichten5 de Meefter heeft in dezelven doen zien, dat hy een waardig opvolger van zyn Broeder, de groote Jan van Huifum was, zynde geteekend door Micbielvan Huif urn,

65, 66 Twee fluks, uitruimend in zyn foort, door deszelfs foute behandeling, zynde de omtrek met zwart Kryt en het licht en donker met aatüurlyke couleuren , op een Mcefteriyke en tevens bevallige wyze uitgebeeld; den eene vertoond een teenen Mand, gevold met witteen blaauwe Druiven, beneevens meer andere Vruchten ,ftaande opeen bruin Marmeren Tafel; er. in de wedergade, ziet men een dérgelykê Mand ,voorzien met verfchillende bevallige gefcbakeerde Bloemen, ze zyn beide inde groote lmatk van den onnavolgbaaren Bloemfchilder, cp een luchtige wyze, met een goed gevolg voltooid, en verdiend een plaats in és beroeradile Cabinetten, door Oswald fVynen.

No. 67

Sluiten