Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

** TEEKENINGEN.

No. $

en donker, als van de natuurlyke couleur vaii het Avondlicht; alles is ten uitvoerigften met Sapverwen geteekend, door Jacobus Buys.

2 Zynde een gepafte wedergade tot de voorgaande en vetbeeld de Edelmoedigheid van Lycurgus,daar hy aan de Spartaanen hunnen eerftgebooren Koning vertoond: hy ftaat by den opgang van een Trap naar een prachtige Zaal, houdende het Kind op zyn armen, wordende verlicht door een Fakkel, die een Krygsman in zyn hand houd: de Perfoonen die het Kind befchouwen, zyn vol verrukking en verwondering: van de Trap koomen verfcheide af om het zelve te befchouwen a en alles is met veel levendigheid en uitdrukking van verfchillende Caradlers verbeeld, 't licht doet een uitmuntende werking, en deszelfs verbinding met de Groepen, is als ia de voorgaande oordeelkundig tot het meefte effect. , gelyk ook de omtrekken volgens de ftand en waardigheid der Perfonagien waargenoomen , 't welk deeze twee Teekeningen, met gelyke uitvoerigheid vervaardigd , tot twee voorbeeldelyke Meefterftukken in de compofitie, den omtrek , het lichten donker en de couleur verheft, door denzelven.

r 3 Deeze uitmuntende Teekening verbeeld een tros witte Druiven, nevens twee Perfiken, Abricoofen en een Meloen , leggende in een teenen Mand, . tuffchen verfcheiden Bloemen ,die geplaatfl: is op een Marmeren Tafel, waar op voor aan,by een tros blaauwe Druiven , drie doode Vogels leggen; alles is met veel bevalligheid en op een loffe wyze gegroept, de Druiven zyn ten uiterften dun, en alles van een bevallig Coloriet uitvoerig in Sapverwen geteekend, door W. Hendriks

4 Is een gepafte wedergade tot de voorgaande, en vertoond een Korf met verfcheide Bloemen, ftaan. de op een marmeren Tafel, waar opKarfen, Besten en Brasnboozen geleegen zyn: zynde deeze

Te?^

Sluiten