Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 45

8*de Trap van een oud Gebouw, het welk veel bevalligheid aan deeze Ordonnantie byzet, door denzelven J. Moucberon.

ii Verbeeld een Vechtgezicht, waar in zwaar Ge* boomte over een helder Water gezien word, fterk door de zon befcheenen, het welk een kragtige uitwerking van licht en donker, fchaduwen en tefleftien veroorzaakt , waar by het aangenaam Coloriet door Izaac Moucberon daar aan gegee-* Ven, veel bevalligheid heeft toegebragt, en lier aan deeze twee groote Meefters doet: de ftoffiasie maakt alles levendig, en geeft alle verdienfte tan deeze Teekening, die met Sapverwen Meefterlyk geteekend is, door J. Esfelens met de Pen, en gecouleurd door Izaac Moucberon.

7S Een Bergachtig Landfchap, met Penceel en Sap' ! verwen geteekend, waar in op den voorgrond over een fpiegelend Water een houten Brug legt, daar op een Heer te Paard benevens zyn Hond fchynt te naderen, en agter denzelven vertoond zig een Landman, welke by een Vrouw te Paard de weg naar de hoogte opgaat: in het verfchiet verneemt men tegen het hoog Gebergte een Kafteel en verdere Gebouwen; deeze Teekening is door het helderfte zonlicht gedaagt, het Geboomte en verdere Plantgewasfen , brengen fchilderachtig fchaduwen en flagfchaduwen voord , en het Coloriet welk door den beroemden Kunftfchiider, lfaae Moucberon daar aan verleend is , geeven aan alles een bevalligheid, dewelke eigenaartig is aap de fraayfte Teekeningen van Adriaan van au Velde.

\\% Zynde een wederga der voorgaande,en in allé op■ zichten, in manier, uitvoering en verdienften daar aan gelyk: dezelve vertoond meede een zonachtig Landfchap, geftoffeerd op den voorgrond met een Landman en zyn Vrouw, gezeeten op hunne Muil Ezels, dewelke fchynen afgekoomen 1 "'E3 *e

Sluiten