Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. iy Mo. %

Huislieden, die zig fpoeden om een Misdaadiger op een Schavot voor het Rechthuis te zien geegfelen, achter het zelve in 't verfchiet vertoont zich de Kerktooren en verders Boeren Wooningen ; 't zonlicht geeft aan alles, zelfs aan de Strafoefening zyne bevalligheid. Dit Kunstftuk is in een Meefterlyke uitvoerigheid met Sapverwen geteekend, door A. van Everdingen.

lp, 20 Deeze twee allerultmuntendfte Teekeningen, verbeelden Gezichten aan den Rhynftroom, het eene van het Kaftéel Hamerftein , en het andere Over Rees, beiden uitvoerig met zwart Kryt en dunne Sapverwen geteekend naar 't leeven, en ryklyk geftoffeerd met Vaartuigen en onderfcheiden Perfoonen, zo die reizende als aan den arbeid zyn; 't Gebergte is bebouwd metBoomeÖ.; Plantgewasfen en Wyngaarden, volgens den aart vanhetGeweft ; in alles is de eigenaartige natuurlyke bevalligheid waargenoomen, waar in deezen groote Kunftenaar voor uitmuntend beroemd is, door Hertn. Saftleevea.

ai, aa Twee Gezichten aan, en overhooge Gebergte, van den Rhynftroom, in het eene ziet men tegen den hoogte en over de Toppen der fteilten op, en in het andere over het fpiegelend Water, op de, door een helder Zonlicht befcheenen, Gebouwen, Bergen en Plantgewaslen , de voorgrond is geftoffeerd , met twee Vaartuigen, waar toe de Goederen en Perfoonen tot dezelven te laaden, gereed en bezig zyn alles in een allerbevaliigfte kleur en Sapverwen'uit* voerig geteken,door Jan van der Meer de jonge.

-.3 Een Bergachtig Landfchap, tusfchen welkers hoogten zig verfcheide Watervallen en Bergen vertooten, het is geftoffeerd met Harten die tusfchen het Geboomte en drinkende uit de neldere plas gezien worden , deeze Teekening is dun meê kleuren en fapvervven geteekend , door D.Maas.

No,2iJ

Sluiten