Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKElSflNGEN- ' si

No. p P

61 62 Twee Bergachtige Landfchappen, zeer aartig ( geftoffeerd, en bevallig in fapverwen met kleuren geteekend, door J. Janfon.

•53, 64 Deeze twee Landfchappen, vertoonen beider Rivier Gezichten, aan wier oever ih de eene een oud Adelyk Slot, en in de andere, een Dorpkerk gezien word, het fpiegelend water, ver* dubbeld de Vaartuigen, Schuiten, en verdere Stoffagie, welke nevens het dartel geboomte, het natuurlyk (leen en Metzelweik, in de manier' Van J.van der Heiden,beneevens de bevallige kleur, de voornaamfte verdienden van deeze uitvoerige in fapverf geteekende Kunfillukken uitmaaken* en haare Meefter overwaardig zyn, door Paulvan Liender.

65, 66 Twee Stroomgezichten verbeeldende het eene een woelend en het ander een ftil water Gezicht, met verfchillende Scheepen en Schuiten geftoffeerd; het kabbelen der golven, en de fpiegeling van het water, is met oordeel waargenoomeu , de klenr is zagt en bevallig, zynde beide in fapverwen , uitvoerig geteekend, door C. di Griend.

67, 63 Twee ftuks, het eene een golvend en het andere een kabbelend Watergezicht, zynde geftoffeerd met veifchillende foorten van zeilende en op ftroom leggende Scheepen en andere Vaartuigen , zeer uitvoerig met fapverwen in kleuren geteekend en in verdienften niet minder dan de voor* gaande, door denzelven.

. 69, 70 Twee Gezichten met fapverwen en kleuren verbeeldende, het eene 'tHuys Brakenftein en t andere , 't Huis te Merwede : deeze twee Teekeningen zyn vau een bevallig licht en donker, door Uendrik de Winter.

71. 7a Deeze twee Teekeningen zyn op een foort F 3 van

Sluiten