Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 TEEKENINGEN ü

NO. ; S

van leder, met gedekte verwen en kleuren gefchilderd en verbeelden Bofchgezichten, in het eene vertoond zig een natuurlyke Waterval, en in 't andere, 't hooge Geboomte langs eene Plas ; verder zyn dezelve geeftig met Reize» gers, enz. geftoffeerd, door Agricola.

73, 74 Twee Zinnebeeldige Teekeningen, de eene op de negen Griekfche Wysgeeren, de andere op de Hiftorie befchryving, beiden zeer bevallig met fapverwen uitvoerig geteekend, door Am. Houbraken.

75» 76 Acis en Galatbé, leggeade op een groene Heuvel by een ftille Beek in een Landfchap in de fmaak van Breugel, beiden met fapverwen en kleuren, uitvoerig geteekent, door Velte en een ander.

77, 78 Twee ftuks,ieder met vier Zeegewasfen, ve■ beeldende Hoorns, zeer uitvoerig met kleuren in fapverwen geteekend en een daar van met zilver gehoogd, deeze Teekeningen zyn volmaakt, volgens hun natuurlyk maakzel en onderfcheiden fi« guuren verbeeld, door Rob.

70, 80 Twee ftuks met afbeeldingen, uit de natuur- i lyke Hiftorie, op het eene blad, vertoont zig ' een Krab , Garnaal, Springhaan en Kapelletjes, en op het andere blad, een Tor, alles is met dê de grootfte uitvoerigheid in waterverf met kleuren gefchilderd, door J. A van der Goes.

KUNSTBOEK. C.

Zynde een roode Maroquine Band, met goude Stempels, Inhoudende Capitaale Ongecouleurde Teekeningen, alle door beroemde Nederlandfebe MEESTERS. No. C , 1 Een Bergachtig Landfchap, ter regter zyde is een Fontein, waar by twee ftaande Osfen en een

Vrouw^

Sluiten