Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o TEEKENINGEN.

No. I

43 Drie ftuks dito, dito als vooren, door denzelven,

44 Een dito Landfchap, geteekent als vooren, naai

toujjin, door J. Moucberon.

45 Twee dito, geteekent als vooren, door J. Mok-

cberoa.

■46 Twee dito Landfchappen, op blaauwpapier,met zwart kyt en wit geteekent, door Bouduin en wandelaar.

47 Twee gefloffeerde Landfchappen met Roet, dooi

Jr. Jrtera.

48 Twee dito dito, met zwart Kryt, door J. Pillc

ment.

A9 Vier Landfchappen, verbeeldende de Saizoenen, Elementen en de deelen van den dag,met Ooftind. inkt gewasfchen, door H. Pothoven.

-50 Vier Teekeningen, zynde de Saizoenen .behandelt m de manier als de voorgaande, door denzelven:

51 Twee Landfchapjes, met zwart Kryt en gewas¬

tenen , door J. Scbutz.

52 De vier Getyden des Jaars, uitvoerig met de

pen, Roet en Ooftind. lukt geteekent, door L. Over beek.

KUNSTBOEK. D.

i

Zynde een roode Maroquine Band, met goude Stempels, Inhoudende Capitaale Ongecouleurde Teekeningen, alle door beroemde Nederlandfcbe MEESTERS. No. D i Een Riviergezicht, aan welkers Boord, op den voorgrond een Herder met eenig Vee geplaatfl is:

aas,

7- JZJ.

Sluiten