Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfs. TEEKENINGENi

No. jj

fraay met Roet gewaffchn, door A. van Ever-

diagen.

p Een Uil Watertje, waar in een Öorlogfchip op zyde gehaald is en gekalfaterd word.by eenvrolyk opgaande Zon, met de Pen en Ooftind.Inkt fiks behandeld , door L. Bakhuizen.

ïo Een italiaasfch Bergachtig Landfchap, op den voorgrond eenig ftaande en leggende Schaapjes met eenige Beeldjes ; uitvoerig met Ooftind. Inkt gewalfchen, door j. van der Meer, den jongen.

n Een Maanefchyn, verbeeldende een woelend Wateic met zeilende Vaartuigen en een Viflchers Pinkje; natuurlyk en krachtig met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, naar L. Bakhuizen, door R. Vin» keles.

12 Een Morgenftond met een opgaande Zon, zynde het kabbelend Water met zeilende Vaartuigen geftoffeerd: op de voorgrond of het Strand ftaat een Viflcher; alles wonderbaarlyk, natuurlyk, fraay en krachtig eeven als de voorgaande behandeld, meede naar L. Bakhuizen, door denzelven.

J3 Een ruime Markt met een Kerk en Kloofter, ry« kelyk geftoffeerd met Geeftelyken en andere Perfoonen; uitmuntend van licht en bruin, met Roet en Ooftind. Inkt geteekend, naar het Schil ■ dery vanj. van der Heiden, door Denzelven.

S4 Een Italiaanfch Paleis op een uitgeftrekt Plein, verder fraay geftoffeerd met Beelden en Beeften ; geteekend als de voorgaande , naar het Schildery van J. van der Heiden, door Denzelven.

IS Èen natuurlyk en aangenaam Wintergezicht,zynde het Ys geftoffeerd met Schaatfenryders; uittoerig met Ooftind. Inkt en de Pen geteekend £

haat'

/

Sluiten