Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN.

vens haar zit een ander Vrouwtje, beezig zynde een Geit te melken: aan de andere zyde van het Water vertoont zich meede fraaije ftoffagie; zynde deeze Teekening geteekend ale de voorgaande door denzelven.

0 Een dito Landfchap met een Herder die eenig Vee

dryft, wat verder een Groepje van leggende Qs- . fen en Schaapen; meede geteekend als de voorgaande, door denzelven.

,4 Het Kafteel Madrid, in het Bofch van Bologne, buiten Parys, naar hetleeven, met de Pen en Ooftind. Inkt, door R. Vinkeks.

~K D- Plaats St. Honoré te Parys, naar het leeven, als de voorgaande geteekend, door denzelven.

16 Een fraay Wintergézicht, ryk geftoffeerd met de

Pen en Roet geteekend, door H. Meyer.

17 Een dito Zomergeaicht, geeftig en uitvoerig als

de voorgaande geteekend, door denzelven.

£S Twee Zomergezichtjes, uitvoerig en fraay getee- kend en met Roet gewaffchen, door J. Lats.

so Twee Landfchapjes, zynde een Zomer en een Wintergézicht, als de voorige,door denzelven.

«o Twee dito, verbeeldende de Herfft en de Zomer, ■ geteekend als de voorige, door denzelven.

01 Twee Arkadifche Landfchappen, geeftig met de • Pen, door J. van Huifum.

^ Een Landfchap met een vervallen Boeren Huis, het Weer vertoont zich zeer Storm- en Regenachtig ; natuurlyk en fraay geteekend met Ooft, inkt, door P. Molyn.

S3 Een Rivier- en Landgezicht , geftoffeerd met Rei-

Sluiten