Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 65 No. O zigers, Meefterlyk op blaauw Papier geteekeud, door J. Asfelyn.

34 Een Arkadifch Landfchap, fraay geftoffeerd met

Beelden en Beeften , in 't verfchiet een Rivier en, prachtige Gebouwen; met de Pen en Ooftind. Inkt, in de manier van /. Moucberon, door R.

Vin keles.

35 Twee ftuks dito Landfchappen, uitmuntend van

Ordonnantie en ryk van Sioffagie, met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend , in de manier als de voorige , door J. Grandjean.

,36 Een hevige Schermutfeling, tuffchen een menigte Voetvolk en Ruitery, welke laatfte door een Rivier met fpoed aanrukken: alles is vol vuurs en beweeging, en natuurlyk fchoon uitgedrukt; zynde met de Pen en Ooftind. Ink- geteekend, door D. Langendyk.

07 Een fcherp Gevecht tuffchen Ruiters in 't ftaande J Koom, in alles behandeld als de voorgaande, door denzelven.

38 Een verva'len Italiaanfch Gebouw, waar by ee¬

nige Oflen en Schaapen met een ruftende Herder; krachtig en uitvoerig met Ooftind. Inkt geteedend, door IV. Romeyn.

39 Een Capitaal Landfchap, zynde een Gezicht van " het Kafteel te Buuren , met rood Kryt gewasfchen , door G. van Rosfum.

40 Een Bergachtig Landfchap, met eenige Ruiters en

Jachthonden ; uitvoerig geteekend en gewaffchen met Ooftind. Inkt, door D. Maas.

41 Een ftil Water met zeilende Vaartuigen; fiks ge¬

teekend, doorj. Greenviood.

li No.4*

Sluiten