Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. fs

No. ^ . éi Twee Arkadifche Landfchappen, met Rood Kryt,

door A- Meyering' ^

^32 Twee dito, dito, in de manier van de voorgaan- S de, door denzelven.

KUNSTBOEK E. ij

Zynde een roode Maroquine Band, met gouden Stempels, Inhoudende Capitaale fraaije Gecouleurde Teekeningen; alle door beroemde Nederlandfcbe MEESTERS.

No. ' ' •

'i In een Landfchap,by de Stam van een Boom,leg- i , gen op den voorgrond verfcheiden foorten van / aangenaame Vrugten , als Perfiken , een tros blaauwe Druiven, opengefneeden Canteloupen , Pruimen, Moerbefien , Hafelnooteu en Appelen, aan een derzelven zit een Muisje te knaagen en hooger op een Takje , zitfeen Koolmeesje en een Kapelletje : alles verciert met verfcheide Blaaden; deeze uitmuntende Teekening is verwonderlyk los en. bevallig gefchikt, en alleruitvoerigft met Sapverwen op Perkament behandeld, door H. Heng/ienburg , en is een der fraayfte van deezen onnavolgbaaren Meefter.

• Een Capitaale Ordonnantie , verbeeldende op een f Marmeren Tafel een cierlyke gewerkte Pot, ge* / ' vuld met een meenigte foorten van keurige Bloe( men , als roode en witte Roozen, blaauwe en witte Hyacinten, Auriculaas, Iriasfen, Tulpen en andere fraaije Bloemen, waar op Capelletjes en andere Infeften aazen; alles is los en met de I natuur overeenkomende behandeld, en uitvoerig l met Sapverwen geteekend, door W. Hendriks.

^«s Deeze fraaije Teekening, verbeeld op een Mar' meren Tafel een gevlogten Bennetje, gevuld met verfcheide fmaakeiyke Vrugten, als Druiven perfiken en Pruimen .waar op eenige Infeéten aazen: H 3 ver"

Sluiten