Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 77 No. E Voet en te Paard, waar by Vrouwen en Kinderen ; uitvoerig en natuurlyk met Waterverf behandeld, op Perkament, door Agricola,

46 Twee dito aangenaame Boomryke Landfchappen,

waar in reizende Huislieden met Vee; zonachtig l en uitvoerig met dito behandeld, door denzelven

47 Twee ftuks bevallige Land- en Watergezichten,

met verfcheide Stoffagie; uitvoerig en zeer natuurlyk fraay mer Sapverwen geteekend, door A. Schouman.

48 Twee dito, dito, verbeeldsnde het eene een ge¬

deelte van een Houtvlot op de Merwe, en het ' andere een Gezicht te Dordrecht; beide als de y voorige met dito behandeld , door denzelven.

49 Een Arkadifch Boomryk Landfcbap, men zietop

den voorgrond by een Anticque Fontein, een Vrouwtje met een Waterkruik en een ruftend Man, verder Graffteeden en en andere Gedenkteekens; Meefterlyk fraay met de Pen en Sapverwen behandeld, door D. Perjieeg.

50 Twee ftuks dito. in rond Formaat, verbeeldeude

het eene een Offerhande aan het Standbeeld van Diana, en het andere badende Nimphen by een Watetval, die door Jongelingen befpied worden; zeer natuurlyk en Meefterlyk fraay met de Pen en Sapverwen geteekend, doorj. Ter/leeg.

51 Twee ftuks bevallige Bofchachtige Landfchappen,

met gaande en ruftende Reizigers, alles zon- _ achtig en fraay met de natuur overeenkomende behandeld, met dito, door D. du Pré

52 Een Italiaanfch Landfchap met Geboomte. aan een

fteenen Brug en Fontein,by een Riviertje zit een ' Hengelaar: verder een gaande Vrouw en Kinde- v ren: geefiig en natuurlyk met de Pen en dito behandeld, als door J. C. Mum.

1 3 No. 53

Sluiten