Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So TEEKENINGEN.

No. E

gers, bevallig met Sapverwen behandeld, door

een goed Meefter.

~7o Twee dito Land en Watergezichten , geftoffeert met eenig Lieden , Geboomte , Gebouwen en Reizigers, fiks met de Pen en dun gekouleurd , door J. Harftols.

71 Twee dito, Italiaanfche Bergachtige Landfchappen , geftoffeert met eeuige Ruwienen en Beeldjes, op papier, uitvoerig metQlyverf gefchilderd, door C Poelenburg.

7a Twee dito, verbeeldende het eene een aangenaam Bergachtig Landfchap met Geboomte en een Waterval, ter zyde ziet men Veehoeders met Schaapen en een bevallig verfchiet , de weerga verbeeld een woelend Water met zeilende Scheepen by een Bergachtig Strandgezicht , beide zeer uitvoerig met Waterverf op Parkament gefchilderd, door Agricola.

73 Twee dito, woelende Waters met zeilende Oorlog en andere Scheepen en Jachten, natuurlyk en uitvoerig met dito als de voorgaande behandeld, door denzelven.

74 Twee ftuks, Modellen met Olyverf op papier

gefchilderd, verbeeldende Arkadifche Landfchappen met verfcheide Stoffagie , door N. van Blommen , na G. Pousfin.

75 Twee ftuks, Vogels, een Strandlooper en een Ryftvogel, uitvoerig met Sapverwen behandeld, door P. Holftyn.

^ 76 Twee dito, een Riet en een witte Mu/ch, met ' dito behandeld, door denzelven.

77 Twee dito, een wyfjes Goudvinken een ander; met dito geteekent, door denzelven.

KUNST-

Sluiten