Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 TEEKENINGEN.

No. E ten,eenige Schaapen voor zich heen dryft; zeer fiks en fraay met de Pen en Ooftid. Inkt geteekend, door Moucberon. den Ouden.

35 Twee geftoffeerde Bergachtige Landfchappen van Water doorfneeden ; uitvoerig met zwart Kryt en Ooftind. Inkt; door H. Nauwincx;.

c6 Een Waterval in een Bergachtig Landfchap, fiks met de pen en Roet, doorj. Hackaert.

&7 Een Wintergézicht, alwaar eenige Lieden bezig zyn en anderen aankomen , om twee Menfchen die in het Water gevallen zyn te redden; fiks met de Pen en Roet geteekend, door L. Bakhuizen.

s8 Een Heuvelachtig Landfchap , met Capitaale Beeften op den voorgrond : achterwaards ziet men een Vaas op eenfteenen Voetftuk, waartegen een Herderin fchynt te ruften, en waar voor een Herder zittende geplaatfl is; ongemeen uitvoerig en fraay geteekend met de pen, en eenigzints met kleuren opgewaffchen, door D. van Bergen.

sq Een Gezicht van de Hey op Zuidlaaren, in het Landfchap Drenthe, ryk geltoffeerd met Beelden , en Schaapen; Meefterlyk met zwart Kryt, Roet en Ooftind. Inkt geteekend, door E. van Drielji

-30 Een Gezicht in 't Gooiland by Hilverfnm, zynde een wederga van de voorgaande, door denzelven.

31 Een opgaande weg tuffchen een Duinachtig Land¬

fchap; wonderbaarlyk natuurlyk met de Pen en Roet geteekend, door Pb, Koning.

32 Een geftrand Schip in een onfluimige Zee, alwaar

% men op het llrand bezig is de Menfchen uit het t verongelukte Schip te redden; krachtig met Roet geteeknd, door L, Bakhuizen.

33 No.3S/

Sluiten