Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENlNGEBïr #|

m° Een Zeegezicht, op den voorgrond vertoont zich een Rots, waar op eenige Schipbreukelingen zich fchynen gered te hebben; geteekend als de voorgaande , denzelven.

va, Een gedeelte van de Zaal in het Stadhuis te Arnfterdaoi ; geeftig geftoffeerd en fiks geteekend met de pen en Ooftind. Inkt , door R. Finkeks.

35 Een geftoffeerd Strand n Zeegezicht, uitvoerig

met de Pen en Ooftind. Inlw, door H.Dubbels.

36 Een dito Gezicht, zynde de wederga van de voor¬

gaande; door denzelven.

37 De overblyfzelen der Baden van Diocletianus, zyn¬

de het Landfchap , op den voorgrond geftoffeerd met een Vrouw te Paard, en twee wandelende Beelden met twee beladen Ezels; uitvoerig en dun met Ooftind. Inkt gewaffchen,door W.Sebellinks.

38 Een Landfchap, ter rechterzydeop een Heuvel, f ziet men een Boeren Stal, voor dezelve ftaat een

Landman en een Vrouw met haar Kind : hiernevens is een Boerin bezig een Koe te melken, voords eenig ftaand en leggend Vee; uitvoerig en fraay met Ooftind. Inkt gewaffchen, naar het Schildery vau P. Potter, doorj. M. Kok.

3o Een Lanfchap , ryk geftoffeerd met Capitaale Beeften, dun en uitvoerig geteekend met Ooftind. inkt op Perkament, door D. van Bergen.

40 Twee fraaije geftoffeerde Landfchappen: met zwart^ Kryt en Roet, door P. Molyn.

Ai Een Rotonde en Romeinfche Begraafplaats in een ' aangenaam geftoffeerd Landfchap; met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, door }.van derUlft.

K 3 N0.4.S

Sluiten