Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 TEEKENINGEN.

No. F

42 Eenige grootfche Italiaanfche Gebouwen en over.

blyfzelen der Oudheid, ryk geftoffeerd en geteekend met de Pen en Ooftind. Inkt, door J. van der Ul/t.

43 Een Hofgezicht met een prachtig Paleis, en mej

eenige Beeldjes geftoffeerd; zeer fraay met dé Pen gearfeert en met Ooftind. Inkt opgewaffchen, door [. Moucberon.

44 Een Dninachtig Landfchap, op den voorgrond

een Watertje, waar in een Vrouwtje by een Os ftaat, daar nevens een zittend Mannetje s hooger op ziet men eenige vervallen Muuren eri Gebouwen , beneevens Bouwland; Meefterlyk met zwart Kryt geteekenp en met Ooftind. Inkj opgewaffchen, door E. van Drielft.

45 Een Bofchgezicht, geftoffeerd met een Herder,

dryvende eenig Vee door een Plas Water; geteekend in dezelve manier als de voorgaande, door denzelven.

46 Een Bergachtig Landfchap, op den voorgrond een

Plas Water, waar by eenige Beelden en Beeften fchynen te ruften, voords een aangenaam verfchiet; alles zeer uitvoerig en fraay met de Pen en Roet geteekend, door J. Cats.

^7 Een dito Landfchap, geftoffeerd met eenige Beesten, die dooreen Herderen Herderin naar een Watertje gedreeven worden ; in de manier als de voorgaande, door denzelven.

48 Een; Landfchap als vooren , geftoffeerd met een Herderin op een Ezel by een drift Beeflen, gevolgd dooreen Herder, dryvende eenige Schaapen; niet minder en in dezelve manier als de voorgaande geteekend, door denzelven.

40 Een Landfchap als boven , geftoffeerd met eenig

Vee,/

Sluiten