Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. §t

STo. G

3 In een deftig Gemeubileerd Vertrek , ziet men

by een Tafel met een Kleedje bedekt. waar op een Schotel met Vruchten geplaatfl is, een rus- 1 tende Dame in fatyne Negligé kleeding, zy fchynt / een Appel te geven aan een aanig Jongetje , die nevens haar zyde op eeu Stoof gezeeten is: verder ftaat een Heer op de Guitard fpeelende, terwyl een jonge bevallige Juffrouw in wit fatyne kleeding , met een Muziekboek in de hand hem fchynt te acompagneeren, ter andere zyde vertoont zich een Dame in deftige kleeding, waar by een jong Heer met een Roemer Wyn in de hand , een bediende met een korfje Fruit komt de Kamer intreeden, en door de openflaande Deur ziet men een Tuinzicht: alles is uitmuntend fraay en bevallig geordonneert, de onderscheiden (öort van ftoffen ,als Satyn en Zyde, zyn alle natuurlyk verbeeld, en is zeer uitvoerig met Sapverwen geteekend, door J. Buys.

4 In een Binnenzaal vertoont zig een muficeerend

Gezelfchap van twee Heeren en drie Dames, een derzelve fpeeld op de Clavecimbaal, eene andere op de Guitard, terwyl de derde fchynt te zingen, aan wiens zyde een Heer zit op de Bas fpeelende ,en verder den andere op de Fiool: een bediende ftaat met een Schenkbord in de hand met twee Roemers Wyn; het licht der brandende Raarfen geeft een natuurlyke werking, de onder' fcbeiden aart der Zyde is als in de voorige fraay verbeeld, en in die zelve fmaak uitvoerig behandeld , door denzelven.

5 In een gemeubileerd Vertrek zit een jong bevallig

Vrouwtje, in wit fatyne kleeding, zy houd een Appel in de hand , die zy toereikt aan een jong Kindje in de Wieg zittende, welke ter zyde haar geplaatfl is en die met beide handjes 'er naar wil grypen : verder in het Voorhuis een Meid de Vloer veegende, en door de openflaande Deur ziet men naar de overzyde der Gragt;het bevallig zonlicht L a en

Sluiten