Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. p$

Ho ^ ' ' met een Roemer Wyn in de hand -.verder aan een gedekte Tafel waar op Vlees en Brood geplaatlt is zit een Man eu Vrouw en een ftaande Heer , fchynende te willen voordienen ; Meefterlyk fraay en uitvoerig met dito geteekend , door A. Schotsman, naar't Schildery van J. Steen.

ïo Deeze geeftige Ordonnantie verbeeld een Keuken £ Vertrek met een vrolyk Gezeifchap, op den voorgrond zit een bedaagde Vrouw, houdende een jong Kind op de fchoot, achter dezelve ftaat een oud Man te zingen : verder aan een Tafel waar op Vrugten en een groeten Roemer Wyn geplaatlt is zitten twee vroiyke Vrouwtjes en een Heer zyn Pyp rookendé , waar achter een Boeren Muzikant'op de Doedelzak fpeelende, ter zyde ftaat een Jongeling,blazende op de Fluit,op de grond zit een Meisje die een Kat by de ooren trekt; alles fchynt hier te beantwoorden aan de zinfpreuk voorde Schoorfteen geplaatfl: Zoo de Ouden zongen, zoo piepen de Jongen. Meefterlyk en krachtig'met dito behandeld, door denzelven, naar 't Schildery van J. Steen.

■ ii In een gemeubileerd Vertrek zit ter linkerzyde by een Tafel, een bedaagde Vrouw, ziende mee aandacht naar de Meid, die bezig is Melk uit een aarde Kan in een Pot te gieten; op de latei ziet men Brood en en een keulfche Bierkan, eri óp de grond een Hondje by een Pot; natuurlyk en bevallig met dito behandeld, door R. Vinke* les, gedeeltelyk gevolgt naar een Schildery door de Delftfe van der Meer.

11 In een Binnenkamer fchynt een bevallig Meisje / bezig de Vloer te fchrobben, ter zyde ftaat een / Water-Emmer en op een Stoel legt een Kat te ftaapen; alles vertoont zig natuurlyk, het licht geeft een fraaije werking, en het is uitvoerig met Sapverwen geteekend , door J. Laquy.

Sluiten