Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 TEEKENINGEN.

No. d Veehoeder en andere Huyslieden, het weellg era' verfchillende Geboomte is wonderJyk fraay en natuurlyk behandeld, aangenaam gn zonachtig en verwonderlyk uitvoerig met Sapverwen geteekent, door J. Cats.

£$ Dit Duinachtig Landfchap met verfcheide Geboomte , vertoont op den voorgrond een helder Beekje,waar aan een Os,Koe en Schaapenfcby'-» nen te drinken, ter zyde fpeelt een Jongerje met een Hond, verder by een oude Boom ftaat een Veehoeder en eene Vrouw by ftaande en ruftend Vee , én graazende Schaapjes, in 't verfchiet een Landman met een Karen Boeren Wooningen, deeze konftige en fraaye Teekening is niet minder uitvoerig als de voórige, met dito behandeld, door denzelven.

s6 Dit onderwerp verbeeld voor een fteenenNis, eén ' Vrouwtje in Antique Kleeding, voor dezelve op de rand der Nis ftaat een Korfje met fraaye Bloemen waar van ze een gedeelte in de Handen houd , ter zyde ftaat een Jongeling met een Vo~' gelneftje en mufiektuyg, verder twee Vrouwen een Standbeeld verfierende, in een Hofgezicht onder aan de Nis vertoont zig een Basreliëf met fpeelende Kindertjes, zeer uitvoerig met dito behandeld , door J. Grand jFéan.

27 Een dito voor een dito Nis, als de vorige vanon¬

der met een Basreliëf verfiert met Bachanaaltjes , ftaat een Vrouwtje in Antique Kleeding ruftende teegen een fraay gewerkte Vaas, ter zyde een jong Bachant met een Schotel Drujven en andere Vrugten, verder ziet men in een pragtige Tempel ; alles fraay en uitvoerig als de voorige behandeld, door denzelven.

28 Dit natuurlyk Voorwerp, verbeeld voor een bui¬

tenhuis op een open plaats, een bedaagde Juffrouw zittende: zy fchynt met vergenoeging naar eenige Vis te zien, die een Dienftmaagd in

eeiï

Sluiten