Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 101

No. 3 G

46 Een dito aan Strand, op den voorgrond word een

Viffcbers Vaartuig met een Lyn opgetrokken, verder een Oorlogtchip voor de Wind zeilende en andere Scheepen; natuurlyk en krachtig met dito behaudeld, door J. van de Velde, naar L. Bakhuizen.

47 Een Arkadifch Landfchap met hoog Geboomte,

geftoffeerd met eenige Beeldjes, Gebouwenen' Gedenkteekens; zonachtig en frary rr.er de Pen en Sapverwen geteekend, door J. Grandjean, te Romen.

48 Een dito Hofgezicht, verciert met een prachtige -

Tempel, Fontein en Vyver, waarin Lieden zig baaden: verder Geboomte, in 't verfchiet een Zeehaven by Gebergte; Meefteiyk met de Pen en dito behandeld , door R. Vinkeks.

. 49 Een dito, dit©, met verfcheide Geboomte en Gebouwen . op den voorgroed ziet men eenige bedrukte Lieden by een Graftombe hunne gebeden uitftorten, terwyl twee Perioonen op de Fluit fpeelen : verder ziet men anderen die zig vervrolyken; krach"!.!: met de Pen en Sapverv/en geteekend, door j. Grandjean.

50 Twee diio bevallige Land en Watergezichten, op

de voorgrond der eene gaat een beladen Reiziger met een Hond, in de Rivier is een Schuitje met eenige Landlieden: verder een Hengelaar by een Boeren W<>oni»g met Geboomte; in de anderen zier men een Schuit met Riet het welk op een Wag^n geladen wojd, ter zyde een Boerenhuis bv Geboomte; zonachtig en zeer uitvoerig mei Waterverf gefchilderd, door J. van der Laan.

51 In een Duinachtig Landzicht, ziet men eenig©

Landlieden met een Paard waar op ze Hout laadtn: verder een Heer op een wit Paard, beneevens een Jaager met zyn Hond;fraay en natuurM 3 lyk

Sluiten