Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loa TEEKENINGEN

No. G

lyk met Sapverwen behandeld, door G. Tooren burg, naar 't Schildery van Pb. Wouwerman.

52 In een Italiaanfch Landfchap met eenige Gebouwen en Geboomte, befchouwt men op den voorgrondx Huisheden met hun Vee, verder een rydende Poftwagen; zonachtig, uitvoerig en kractuig met dito behandeld, doorj. M. Koek, naar 'c Schildery van A. van de Velde.

Si Twee fluks Gezichten, verbeeldende het eene de ■ Rietdykfche Poort te Dordrecht, en het andere een ' gezicht buiten Rotterdam; beide natuurlyk met de Pen en Sapverwen geteekend, door G F. Bendorp.

54 Ean Zee-Dorp aan Duinachtig Strand, met verfcheide oude Wooningen , geftoffeerd met eenige Viflchers; zeer natuurlyk en fiks met dito behandeld, door G. Toorenburg, naar't Schildery van J. van Goyen'

55 Een Riviergezicht langs de Veftmuur van een Stad <

by een Poort ziet men een hoofd van Paalwerk ! ' waar by verfcheide Scheepen en eenige Lieden ' uitvoerig met dito behandeld, door denzelven' naar dito. '

$5 Dit Landgezicht verbeeld een Koorn-Akker , op den / voorgrond ftaat een Huisman by twee ruftende Lieden : verder ziet men verfcheide Arbeiders de Graanen maaijen ; Meefterlyk met Sapverwen geteekend, door P. L. de Neujville. naar C Zaftleeven. J

Si Twee ftuks galante Voorwerpen, ieder van twee ' Beelden ineen Landfchap , uitvoerig met dito ge ^ teekend, door R. VMeles, uil bet Berculatium.

58 Een Cherubyns Hoofdje, uitvoerig in Paftel ge. / teekend, door P. Qets, S 6

No.59

Sluiten