Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN l©g

No. Q 59 Een Italiaanfch Hofgezicht met prachtige Gebouwen , Fonteinen en Beeldwerk, geftoffeerd met yeifcheide Figuuren; Meefterlyk met de Penen * dun met Sapverwen behandeld, door Blondeh

KUNSTBOEK H.

JZynde een roode Maroquine Band, met gouden ^ Slempels, Inhoudende Capitaale fraaije Ongecouieur^e Teekeningen; alle door beroemde Nederlandfcbe MEESTERS. No. H j In een ArkadifchHeuvelachtig Landfchap,met ba* dende Nimphen , onder lommerryk Geboomte vertoont zich de Tempel van Diana; enter zyde • en in 't verfchiet hoog Gebergte, deeze alleszins uitmuntende Teekening is zeer uitvoerig met de Pen en ongemeen dun en helder met Ooftind. Inkt geteekend, doorj. Moucberon.

f a In een dito Landfchap, ziet men ter zyde, tusfchen een Kluitachtigen Grond , een ruisfchend Water, waar by eenige Reizigers fchynen te ruften £ en in 'c verfchiet op 't Gebergte vertoonen zich eenige Gebouwen; alles zeer uitvoerig en Meesterachtig met zwart Ktyt en Ooftind. Inkt geteekeud, door J. van Huyfum.

- 3 Een dito , zynde een weerga van de voorgaande, geftoffeerd met eenige ruftende Herders en grazende Schaapen, in 't verfchiet praaien eenige grootfche Gebouwen , tegens hoog Gebergte ; niet minder en in dezelve manier geteekend al* de voorgaande, door denzelven.

4 Een aangenaam Landfchap, waar door een Rivier heenftroomt, op den voorgrond zit een Vrouwtje aan de Boord van een wyden Plas , waar in een ander Vrouwtje zich ftaat te baden; zonachtig en fraay geteekend, met Ooftind. Inkt, door 1, Moucberon,

No.|

Sluiten