Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teekeningen ut Nó. . . '

Koe te mellfen in een grazige Weide, verzeld van een andere Vrouw met een Kind op den arm; en verfcheiden ruftend en ftaand Vee: verder zyn verfcheide Kinderen , die Bloemen zoeken en Kransfen vlechten: het verfchiet vertoont een Watermolen , verfcheide Gebouwen, Geboomte 4 Heeren Huizen en Gebergte ; het opkomende zonlicht verfpreid zig allerbevalligft op alle de Voorwerpen, en eevenaaren de natuurlyke fchikkiug van dag en fchaduwe, en is ongemeen uitvoerig met Dekverwen gepenfeeld, door H. Meyer.

5 In een aller aangenaamft en veruitgefterktLandzigt,

vertoont zig op den voorgrond een ryk belaaden vrugtbaaren Koornakker, verbeeldende de Middag, men ziet een menigte Arbeiders yverig hutf werk verrichten, terwyl anderen ruftende onder het lommer en fchaduwe van een Boom, ter linker zyde, nedergezeeten, zig met Spys en Drank ververfchen, in het midden legt 'er een flaapende, waar neevens ter regter zyde,aan een Beekje by een Watermolen, andere zig met zwemmen vermaaken , waar by twee Paarden , een derzelve gezadeld , zyn voedzel zoekende en het andere drinkt, ziende men een bekoorlyk verfchiet, alles uitnemend delicaat, gepenceelt met dito, door denzelven.

6 In dit bevallig Bergachtig Landfchap,ryk geftoffeert,

en den Avondftond verbeeldende met een Oudergaande Zon, ziet men een menigte Arbeiders in de Wynoogft, Mannen, Vrouwen en Jongelingen , fnyden en draagen Manden gevult met Druiven, verder zyn andere beezig dezelven te persfen, eu in Va'en te vullen, ter regter zyde vertoont zig een Rivier by Gebergte, waar in verfcheide geladen Scheepen en Schuiten , aan den oever een üorpgezicht en verziencie verfchiet, alles is als in de voorgaande verwonderlyk uitvoerig met dito gepenfeelt, door denzelven.

No. 7

Sluiten