Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cierlyk gewerkte Vaas, gcvultmet onderfcheideri keurige Bloemen, ais roode eh witte Roozen, Hyachintên Tulpen , Trosnarcisfen, Papaver, Kroonimperiaal én anderen, rer zyde legt eert Vogelnesje met Ëyeren, de Bloemen zyri los en geeftig gefchakeerr, fraay gegroept en natuurlyk: ïn uitwerking vari licht en bruin, alles is als de vorige ongemeen krachtig en uitvoerig niet dito behandeld , door denzelven , zynde een volmaakte wederga.

f.o In een deftige gemeubileerde Zaal, ziet men een muiifeerend Gezelfchap, op deri voorgrond zie e,en bevallige Dame ih ryke kleeding, naaff een Tafel mét een Tapytje bekleed, waar op een galant Heer zig nedergezet heeft èn die Dame vriendelyk befchouvvt: eert weinig verder zit een Heer opeen Fiool Tpeeleude , terwyl een aiider meteeri Muziekboek in dè hand, fchynt te zingen, waar fiaar een Juffrouw en Heer luifteren , terwyl twee anderen elkander omhelzen; deeze capitaale Teekening is natuurlyk,krachtig en Meefterlyk fraay met Sapverwen behandeld, door J. G. Waldorp^ naar 't Schildery van G. van Eekhout.

k i Deeze Capitaale Teekening vefbeeld, 'c Gezicht van la ville Conti a FresCate,irt een aangenaam Landfchap met veel Geboomte, men ziet op den voorgrond drie danlende Vrouwtjes met een Bloemkrans in de hand, een ander fchynt eenige Bloemen te zaam te vlechten, terwyl een verhefde} Herder en Herderin zittende het zelve befchouwen : ter linkerzyde fpeeld een Veehoeder op' zyn Fluit, verzelt van verfcheide Schaapen, verder onder het Lommer , vertoonen zig ander© Lieden zig vermaakende; alles is zonachtig, natuurlyk en krachtig met de Pen en Sapverweri behandeld, door deu vermaardenij. Gr andjean j te Romen.

Deeze uitmuateride Teekening, vëtbseld 1'Arc da

Sluiten