Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 TEEKENINGEN'

No. f

43 Twee dito, fraaye Ordonantien, het eene ver¬

beeld in een Landfchap, een Campement, waar" in verfcheide Militairen te Paard hun Exercitie verrichten : verder zyn eenigen Aanfchouwers en Leegertenten; het andere vertoont een Optogt van Krygslieden met Wagens en Bagagien , alles is verbeeld by een opkoomend zwaar Onweder, natnurlyk en Meelterlyk fraay met Sapverwen behandeld, door D. Langendyk.

44 Vier fraaye Land en Dorpgezichten met Boeren

Woouingen en Geboomte, verbeeldende de vierGetyden van 't Jaar , alle ryk geftoffeert met Beelden en Beeften, vertoonende natuurlyk, alles wat in de Saifoenen hoofdzaakelyk verricht word, zy zyn bevallig, zonachtig en fraay met de Pen en Sapverwen geteekend, door R. Numan.

45 Vier ftuks Capitaale ryk geftoffeerde Landfchap.

pen, verbeeldende de vier Getyden van het Jaar, de bevallige Lente in een aangenaam Tuingezichr : de heete Zomer in een Landfchap met weelig Geboomte, Hooiwerkers en Lieden die zig baden: de Herflt, door het inzamelen der Vruchten en Slagityd; de Winter, door Schaatferyders en andere" die zig op het Ys vermaaken; alles fraay en bevallig met Sapverwen geteekend, door G. van Rosfum.

46 Twee ftuks Capitaale Landfchappen , verbeelden-

een Zomer en Wintergézicht, men ziet op derr voorgrond van 't eene in een helder Beekje een Paard drinken, waar op een Huisman gezeten is, waar by een ftaande Vrouw: verder een Os, Schaap en Bokje, ter zyde zyn eenige reizende Lieden, het verfchiet vertoont een vruchtbaaren Akker; het ander verbeeld een dor befneeuwt Winter Sai=foen , geftoffeerd op den voorgrond met een belaaden Vruchtkar:' ter zyde gaat een Veehoeder, met Schaapen; verder eenige Reizigers en andere u die zig op het Ys vermaaken; alles Meefterlyk

Sluiten