Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN 127/

Poort, Reizigers met Vee; beide deeze Teekeningen zyn groots geordonneerd en door het zonlicht geeftig gedaagd en Meefterlyk fraay als de voorige behandeld, door denzelven.

5 Deeze twee Capitaale Gezichten , vetbeeldende

het eene Vue des Capucins & de Noviciat a Frescati & le Campagnes du Coté de Tivoli: en de andere Veduta del Palazzo,de la ville Bracciano a Frefcati & la Citte di Rome, geftoffeerd met Veehoeders en verder bywerk, zyn zeer zonachtig, natuurlyk en uitvoerig met Ooftind.Inkt geteekend, door J. Grandjean.

6 Een dito Gezicht, du Temple Vefta, dit Vulgai- ,

rement, de la Sybilie a Tivoli, meede zeer natuurlyk van licht en Meelterlyk met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, te Romen, door denzelven.

7 Twee ftuks Capitaale Düinachtige Landzichten,

geftoffeerd met verfcheide Landlieden, ftaand en ruftend Vee, Boeren VVooningen, Ruwienen en Geboomte; beide met bevallige verfchieten ,zonachtig en zeer uitvoerig met de Pen en Ooftind. inkt geteekend, door B. H. Tbier.

8 Twee dito Iraüaanfche Bergachtige Landfchappenmet Geboomte, geftoffeerd met Boeren Wooningen by een Riviertje, hooger op Gebergte een Kafteel, beide zyn ze bevallig,zonachtig en Meefterlyk fiks met Ooftind. Inkt geteekend, door J. van der Hagen.

9 Een Boeren Wooning, waar by een Watermolen

aan een Rivier, by een gedeelte Bofcbgezicht ; ter zyde een gaande Landman met zyn Hond; zeer natuurlyk met zwart Kryt en Ooftinkt geteekend, door A. Waterloo.

10 Een Binnengezicht van een Stad, langs een Rr-

vier

Sluiten