Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN 131 Mo. E lyk, krachtig en teffens uitvoerig met Sapverwen behandeld, door J. de Wit.

6 Deeze bevallige Teekening vertoont een Strandge¬

zicht aan Duin, op den voorgrond geftoffeerd met verfcheide Viflchers met hun Koopwaaren, waar by een Man met een Paard , ter zyde ziet men eenige (kapende lieden by een ledige Kar met een bruin Paard: verder eenige Pinkjes Zee kiezende; zeer fraay en Meefterlyk met Sapverwen geteekend, door A. Scbouman, naar 't Schil< dery van Pb. Wouwerman-

7 In een Arkadifch Landfchap, ziet men danfende

en fpeelende Veehoedeis, verzelt van hunne Schaapen, die ondet het weelig Boomgewas graazen , op den voorgrond befchouwt men eenige Ruwienen van een Colom , verder een prachtigGebóuw en een aangenaam verfchiet, uitvoerig, zonachtig en fraay met de Pen en Sapverwen geteekend door /. Moucberon.

- 8 Een dito, zynde de wederga, op den voorgrond by een prachtige Tempel, ziet men een ruftende Vrouw en Kind by een fpringende Fontein: verder ter regterzyde zit een andere onder het lommer van 'c Geboomte, het verfchiet vertoont een Zeehaven , met Scheepeu en Bergachtig Landfchap; zeer delicaat en zonachtig met dito als de voorgaande, door denzelven.

9 Een Arkadifch Bergachtig Landfchap, met een ^ Rivier en Watervalletje doorlheeden, op den voorgrond ziet men een ruftende en een ftaande Vrouw, verder by Geboomte is een Fontein en eenige Gebouwen; Meefterlyk met de Pen en Sapverwen behandeld, door denzelven.

■ jo In een dito Landfchap met hoog Geboomte, vertoonen zig twee ruftende Reizigers, verder aan C; a da

Sluiten