Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 133 No. L 16 Langs een Weg by een Rivier, met verfchillend naiuurlyk Geboomte , ziet men een Man te Paard, houdende een ander gezadeld by den toom, fchynende de weg te vraagen aan een ruftende Reiziger: verder Boeren Wooningen en een Molen; ^ alles ongemeen helder en uitvoerig met de Penen lapverwen, door denzelven.

j/ Een zeer fraay bevallig vlak Landgezicht, ziende in 't verfchiet naar een prachtig Heeren Huis en andere Gebouwen , op den voorgrond geftoffeerd met Veehoeders en Schaapen , in alles uitneedelicaat behandeld: met dito, door denzelven.

18 Twee Zaalftukken, geftoffeerd met prachtige Gebouwen, Ruwienen, Standbeelden, Fontein en Geboomte, waar by verfcheide Beeldjes; fixs met de Pen en dun met dito behandeld, door denzelven.

ïq Twee ftuks bevallige Heuvelachtige Landfchappen met onderfcheiden foort van Geboomte en Rivieren, op de voorgronden , geftoffeert met Watervalletjes waar by ruftende Vrouwen, in 't verfchiet Wooningen en Gebergte ;alles konftig, zonachtig en natuurlyk met Sapverwen geteekend, door denzelven.

ao Deeze fraaye Teekening verbeelteen zagt woelend f ■ Water,geftoffeerd met een Oorlogfchip, daar Vaartuigen op zyde gehaalt worden om te calefaateren: verder een Sloep met verfcheide Lieden, op den voorgrond vertoonen zig eenige Werkers,op een houten Vlot, in 't veifchiet verfcheide Oorlogen andere Scheepen; alles verwonderlyk, natuurlyk en ongemeen , uitvoerig met Sapverwen behandeld , door H. Kobell,

Vgi De weerga der vorige, verbeeldende een ftil Water , geftoffeert met een Oorlogfchip , rondom, hetzeive ziet men jachten, zeilende Scheepen en

Q 3. een!

Sluiten