Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i33 TEEKENINGEN.

No. r . .L

Vee by bet Geboomte, verder bevallige verlcrueten, Meefterlyk fraay met Sapverwen geteekend, door J. 'Janfon.

46 Twee fluks , een ftil en een woelend Water,beide 1

ryk geftoffeerd met zeilende, dryvende en ten ^ Anker leggende Scheepen, zeer uitvoerig met dito behandeld, door C, de Grient.

47 Een natuurlyk Duinachtig Landzicht buiten Haar¬

lem , aan het zogenaamde Kraantje Lek, geftof- j, feerd met Lieden die Vis draagen en anderen die zig vermaaken; Meefter'yk fiks met de Pen en Sapverwen , door R. Vinkelev.

48 Twee ftuks , een Heuvel-en een Bergachtig Land- ^

fchap met Geboomte,reizende Landlieden, Vee- 4 hoeders met Schaapen euz. Meefteriyk fiks en krachtig met dito behandeld, door J. van der Meer de Jonge.

49 Twee dito,het eene verbeeld een overblyfzel van

't Gebouw der geweezene Tempeliets, eertyds geleegen tuffchen Waal en Maas; en het andere , " is een Gezicht naar een der vier pypen der Vo- «■ gelkooijen, toebehoorende den Wel Ed. Acbtb. Heer Bouwens, Burgemeefter te Delft &c, beide ïiatuuilyk en bevallig met Sapverwen geteekend, door A. Scbouman.

*o Twee dito, verbeeldende fraay geftoffeerde Landfebappen met Geboomte, Gebouwen, gaaride en , ruftende Landlieden, zeer uitvoerig met de Pen en Sapverwen, door J- B. Munts.

*?i Twee fluks Arkadifche Landfchapjes met Gebouwen, eeftoffeerd met Veehoeders, die Beeften door een Beekje dryven, Vffchers by Waterval-' len enz. fraay met de Penen dito behandeld, door B. Meyer.

No,5s

Sluiten