Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. No. X

52 Gezicht op 't Huis ter Leé, in 't Dorp Kefteren in Gelderland, op den voorgrond geftoffeerd met Akkerlieden, Veehoeders met Schaapen en verder bywerk; uitvoerig met Sapverwen geteekent door J. de Beyer-

53 Dito langs't Dorp Hasfelt, op Cleef ziende,met

verfchillende ftoffag-e , in alles als de voorige behandeld, door denzelven.

54 Twee ftuks verfchillende Gezichten van 't Kafleel

te Kesfel aan de Maas, met diverfche ftoffjgie, met dito uitvoerig geteekend, door cienz-iven.

55 Twee dito , verbeeldende een Caftanje verkoopfter en een Mosfelvrouw by een Kruiwagen , met verfcheide Beeldjes geftoffeerd , vertoonen.ie beide Avondlichten; geeftig met de Pen en Sapverwen ✓ geteekend , door P. Barbiets.

;S Twee dito , een Arkadifch Land en Watergezicht door de Oude Liender, eu een Boomryk Landfchap , door M. Perignon, beide met dito be- < handeld.

J7 Twee dito, de Vliet of Leidfche Vaart, by het Dorp Voorfcbooten; en de Schie of Delftfche Vaart bv het Tolhek , met dito geteekend, door K. la Fargve.

;8Twee dito, Gezicht aan 't Noorder Spaaren buiten Haarlem, en een dito aan het Zuider Spaaren; i met dito, door H. Spilman.

$ Twee Zaalftukken , verbeeldende Aikadifche Landfchappen met zwaar Geboomte, Gedenkteekens , en verfcheide Beeldjes ; Meefterlyk / fiks met de Pen en Sapverwen krachtig behan-' deld, door J. Cats.

Ó C R * No.60

Sluiten