Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. f4i Nr. M 5 Een fraay uitvoerig Rhyngezicht, met verfcheide ^ Vaartuigen en Beelden; met Ooftind. Inkt eri zwart Kryt geteekend, door ff. Saftleven.

- 6 Een dito niet minder als de voorgaande, verbeeldende den Wynoogft, door denzelven.

7 Gezicht van Ponte Rotto te Rome; Meefterachtig met zwart Kryt en Ooftind. Inkt, door T. Wyk ,

k,8 Gezicht by Rome, niet minderen een weerga van de voorgaande, door denzelven.

9 Gezicht op de Stad Embden, de Geboorteplaats van L. Backhuizen, op de voorgrond zyn eeni- ' ge Beeldjes by een Stuk Gefchuts en in 't verfchiet eenige zeilende Schepen; ongemeen uitvoerig en fraay met Ooftind. Inkt en de Pen geteekend , door L. Bachuizen.

io Een Rhyngezicht met eenige Vaartuigen , voorts een fraay geftoffeerd Landfchap; uitvoerig met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend , door H. Rietfcboof.

l \ Een ftil Water met veelerlei Vaartuigen en een Schip dat gekalefatert word; uitvoerig, krachtig en fchoon geteekend met Ooftind. Inkt, door H. '

Kobell.

I» Een woelend Water met zeilende Schepen en een Visfchers Pink, niet minder als de voorgaande, door denzelven.

13 Een Gezicht in 't Geyn, zynde een fraay geftoffeerd Landfchap, zeer kunftig en uitvoerig met de Pen e'n Ooftind. Inkt geteekend , door J Goll. t

14 Een Vechtgezicht , verbeeldende een Watertje '

met zeilende Schepen en Schuiten; geeftig geftoffeerd en niet minder als de voorgaande, door-

denzelven.

R 3 No.i$

Sluiten