Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J44 TEEKENING EN. . No. . r -M

3a Twee zeet fraaija uitvoerige Landfchappen met ^

Boeren Wooningen; met Ooftind. Inkt en de

Pen geteekend, door J. Cais.

/Z33 Een Gezicht op Loevenftein, geftoffeerd met Schee- . pen, uitvoerig met Ooftind. lukt gewaffchen»/ door C. Pronk.

34 Twee geftoffeerde Bergachtige Landfchappen , fiks /

met de Pen en Ooftind. Inkt, door A Genoels. v

35 TweeRhyngezichten ,luchtig met de Pen en Ooft. £

Inkt, door A. Rademaker.

#36 Een geftoffeerd Bergachtig Landfchap. fiks met < de Pen en Roet geteekend , door J. Botb.

S7 Een Boomryk Landfchap aan een Water, met,-; Amersfoort in 't verfchiet, fraay geftoffeerd en ' Meefterlyk metzwatt Kryt en Ooltind. Inkt,door A. Waterlo.

■"38 Twee geftoffeerde Arkadifche Landfchappen , met t de Pen, Ooftind. Inkt en wit gehoogd, door Jv, Grandjean.

59 Een Heuvelachtig Landfchap, geftoffeerd met • Schaapjes, uitvoerig met Ooftind. Inkt getee»kend, door J. van der Meer de Jongen.

■ 40 Twee ftille Watergezichten, geftoffeerd met ver- 1 fcheide Scheepen, met de Pen en Ooftind.Inkt, ' door W. van de Pelde.

41 Een Landfchap met een drift Beeften, die door < het Water geleid worden, op Perkament, mej Ooftind. Inkt geteekend, door D. van Bergen.

i 4& Eenige Beeften die over een Brug geleid worden, ■ geteekend als de voorgaande, door denzelven.

No.43

Sluiten