Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN, 147 Mo. „ M

.63 Twee Landfchapjes, zynde een Winter en Zomer.

gezichtje; als de voorgaande geteekend, doorden»

zeiven.

"64 Het drie Koningenfeefl, zynde een Stadgezicht, geteekend als de vorige, door denzelven.

65 Twee ftuks , zynde ftille Watertjes op een Blad, op Tablet, met de Pen en Ooftind. Inkt, door L. Bakhuizen.

66 Twee ftuks woelende Watertjes, op een blad»

met Ooftind. inkt en Roet, door P. Coopse.

■ £7 Twee ftuks, Gezichten van 'c Valkenhof te Nim-

wegen; uitvoerig met de Pen en Ooftind inkt, door C. Pronk.

■ 68 Twee dito, van de Meulenpoort te Nimwegen ,

geteekend als ds voorige , door denzelven.

, ©9 Twee, op een blad, zynde een Wintertje en Zomertje, zeer uitvoerig geteekend met de Pen en Ooftind. Inkt, door H. Meyer.

,70 Twee ftuks fraaye geftoffeerde Landfchappen , zynde een Winter en Zomergezicht, geteekend, ais de voorige, door denzelven.

71 Twee ftuks, zynde een Zomertje en Winierrje; met Roet gewasfchen, door P. Liender.

• 72 Twee dito dito, als vooren, door denzelven.

^73 Twee dito dito, als vooren, door denzelven.

-74 Twee dito, Land en Watergezichtjes , getekend als vooren, door denzelven.

"75 Twee ftuks, zynde een Winter en Zomergezicht met Roet, uitvoerig geteekend, door J Kien.

7 S 3 No. 76

Sluiten