Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HS TEEKENINGEN.

No. M

76 Twee Bofcbgezichijes , met de Pen en Roei9

door J- de Bofcb. J

77 Een Gezicht op Amersfoort, met zwart Kryt en, 'Ooftid. Inkt, door Ruisdaal.

lf 78 Een Landfchap, met rood Kryt geteekend, door van der Kabel.

79 Gezicht aan den Rhyn, buiten Leiden, uitvoerig I met Roetkleur, door J. de Bisfcbop.

Een Italiaanfch Gebouw, geteekend als boven, door denzelven.

KUNSTBOEK N.

In een rood Maroquine Band met goude Stempelt Inhoudende Capitaale Gecouleurf3» Tèekenin' gen, alle door beroemde Nederlandfcbe MEES TE R S. No. N

1 Deeze uitmuntende Teekening vebeeld een Kraam¬

kamer, op den voorgrond zit de Baaker achter, een Kraamfchut, met bet Kind voor de Vuurmand, bezig hetzelve Papte geeven: ter zyde by de Wieg ftaat een bevallig Meisje: verderlegt qe Kraamvrouw te Bed, een kommetje Bouljou, gebruikende; dit fraay natuurlyk Voorwerp is bevallig en krachtig met Sapverwen geteekend, door C. Troofi.

2 Drie ftuks vliegende Kindertjes , omringt vaneeni/ ge Wolken, uitneemend fraay en uitvoerig met I Sapverwen geteekend, door }. de Wit.

I g Drie dito als de voorige, met een Mand met Bloemen en Kranfen, in alles verwonderiyk fraay met dito behandeld,zynde de weerga, doordenselven.

NrW

Sluiten