Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. ï49

rA Een Capitaal Arcadifch Bergachtig Landfchap met I eenig Geboomte, en een Riviertje door Watervallen veroorzaakt, doorfneeden , geftoffeerd met eenige Beeldjes; alles is zeer natuurlvk en zonachtig verbeeld , en uitvoerig met de Pen en Sapverwen geteekend, door j- Moucberon-

\.S Een dito, dito, hierin vertoonen zig verfcheideti Gebouwen, Geboomte, Rivieren en WatervalJen, beneevens eenige ruftende Reizigers; in alles als de voorgaande, natuurlyk fraay en niet minder uitvoerig geteekend, zynde de weerga , door denzelven.

r6 Dikl?VH7?0Tweip verbeeld een aangenaam Arladilch Hofgezicht , met een prachtig Gebozw by een Vyver, op den voorgrond ziet men eenige Beeldjes met Waterkruiken , en Standbeelden op Pedeftallen bv Geboomte: verder een bevalhg verfchiet, zonachtig en Meefterlyk fraav met dito behandeld, door denzelven.

7 Een dito,dito, ter linkerzyde by zwaarGeboomte, ziet men den opgang naar een Paleis aaneen Uomein, waar by eenige Lieden in een Vvverter regterzyde is een Schuitje , verder ftaat een ferm en andere Gedenkreekens ; in alles zonachtig behandeld, en niet minder als de voorige door denzelven. vounge

,8 Een Capitaal Arkadifch Bofzicht, geftoffeerd met den opgang naar een trots Gebouw, ruftende od verfcheide Colommen , vercfeit met Beeldwerken, Fonteinen, Standbeeld, Vaafen en Geboomte, waar by eenige Lieden: in 't verfchiet vertoont zig een Zeehaven; alles is zonachtig en zeer uitvoerig met de Pen en Sapverwen geteekend, door denzelven. 6

p Een dito, dito,niet minder bevallig geordoneerr, ter regterzyde by een fraaije fpringende Fontein, S 3 ve$>

Sluiten