Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 153

No' j\j verder verrcheide andere Soorten van Scheepen ; alles is natuurlyk het Water doorfchynende; dun en zeer uitvoerig behandeld in fapverwen, door denzelven.

In, een aller aangenaamft Heuvelachtig Land en Riviergezicht, ziet men op den voorgrond eert overvaarende Pont , met Huislieden en Kinderen, met verfcheide Ruiters , verder een opgaande Weg by Geboomte, waar by een ruftende Reiziger en een beiaden Hesfen vragtkar, ëenige Wooningen aan den Oever der Rivier en een Bergachtig verfchiet; alles uitneemend, fraay, zonachtig en uitvoeiig met dito behandeld, door j. Cats-

23 Een dito zynde de weerga, verbeeldende op den voorgrond een gaand Veehoeder verzelt van vyf Schaapen en een Hond, die door een Beekje waaden, ter regterzyde op een Heuvel met Geboomte, ziet men een Landman verfcheide Beeste,u opdryven, verder een bevallig verfchiet, allés is als de voorgaande, zonachtig en alleruitvoerigft met dito behandeld, door denzelven.

■ 24 Twee ftuks Boomryke Landfchappen, het eene geftoffeert met een ruftende Landvrouw, waar by verfcheide graazende en ruftende Schaapjes , en het ander ruftende Reizigers te Paard by een Fontein, beide Meeflerlyk fiks met de Pen en dun met fapverwen geteekend, door D. Maas.

^.85 Twee dito dito, in de eene ziet men ruftende Reizigers të Paard, by een Wooning; verder vertoont gig de Wynoogft, den andere verbeeld een Stormachtig Wintergézicht, waar in verfcheide Heeren te Paard , Meefterlyk met dito behandeld , door denzelven.

-sö Twee ftuks fraaye geftoffeerde Land en Watergezichten buiten Utrecht, een derzelve aan de

T Gi!d=

Sluiten