Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 TEEKENINGEN.

No. rf

Gildbrug en de andere aan de Bilt, men ziet in beide aangenaam Geboomte, Wooningen, wandelende Heeren en Dames, Poftwagen , en ander Rytuig, voords Lieden die Vee voorddry ven en Hengelaars; alles zonachtig en zeer uitvoerig met Sapverwen geteekend , door P. van der Liender.

27 Twee dito dito, verbeeldende het eene een Gezicht

te Nichtevecht aan de Rivier, geftoffeerd met/ Visfchers, Jaagfchuit, Wooningen en Geboomte, den ander een befneeuwd Wintergézicht, te Lekkerkerk, ryk geft'ffeert met verfchillende Lieden die zig op het Ys vermaaken, beide natuurlyk, en als de vorige uitvoerig met dito behandeld, door denzelven.

28 Een natuurlyk Land en Watergezicht, te Over-

fchie, in de Rivier zeilt een geiaaden Hooifchip en andere Vaartuigen, aan beide der Oevers ziet men Wooninsren , Geboomte, Kerk en Molen, Meefterlyk fiks en zonachtig met Sapverwen behandeld, door Et. KobeU.

29 Een dito dito,langs een Weg ziet men een Land¬

man met Schaapen en een Jaagfchuit, ter linkerzyde Boeren Wooningen en een Scheeps Timmerwerf, by Geboomte en alles natuurlyk en zonachtig behandeld , als de voorgaande met dito, door denzelven.

30 Een fraay natuurlyk Gezicht, naar de Luftplaata '■

Akerendam tusfchen Velzen en de Beverwyk , zonachtig en bevallig met de Pen en dun met Sapverwen geteekend, door C. Pronk.

31 Een dito Italiaanfch Stadzicht met verfcheide pu-/

blike Wooningen en eenKloofter,geftoffeert met een Vragtkar en verfcheide Landlieden , natuurlyk en Krachtig met Sapverwen g@teek.end, door D. Ferfleeg, naar J. Moacheron.

No. 32

Sluiten