Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN ï$f

No.

40 Een Binnengezicht van een Kerk te Kleef, geiloffeert met een Begrafenis en verder bywerk, . natuurlyk met dito behandeld, door J. de Beyer.

£0 Gezicht van den Buitencingel naar de Plompe Tooren aan den Wal te Utrecht; uitvoerig met dito, door denzelven.

51 Een Capitaal Gezicht binnen s'Hage , van den Vyverberg naar 't Huys van Prins Maurits , geftoffeerd met verfcheide wandelende Beeldjes en Rytuigen, fiks met de Pen, zonachtig en dun met Sapverwen, door C. Pronk.

-52 Twee ftuks, verbeeldende het eene een Gezicht te Aarfen aan de Maas, en het ander een Gezicht te Vierlingbeek, aan dito, verbeeldende een heldere Maanefchyn , beide met verfchillende ftoffagie en uitvoerig met Sapverwen , door J. de Beyer.

, 53 De St. jangs Weg tot Haarlem, ziende naar de groote Kerk; natuurlyk, zonachtig en krachtig met dito behandeld, door G. Torenburg.

. 54 Gezicht naar een aloude Kerk te Heilo, zonachtig met dito behandeld, door A. de Haan, en een Landfchapje met een Veehoeder, door J. yt d. Does, 2 (tuks.

- 55 Gezicht uit de Tuin naar de Molen de Hooyberg, fiks met de Pen en dun met Sapverwen getee- 1 kend, door

„56 Twee fluks fraaije verfchillende Gezichten aan *t Zuider Spaaren, buiten Haarlem, beide met di. verfche ftoffagien,bevallig en zonachtig met Sapverwen geteekend, door H. Keun.

57 Gezicht van de Vaartfe Rhyn, te zien naar de Stad Utrecht, zeer natuurlyk met de Pen en dun met Sapverwen, door de Oude Liender.

T 3 lNo,5S

Sluiten