Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEE KEN IN GE # '

K°'Schi!derkonft zittende by een Eerzuil, waaraan het Af beeldzei van den beroemden Konflfchilder ï deWit gehegt is: rondom ziet men verfcheiJde danftndl Kindertjes en verder bywerk ; Mee. fterlyk met de Pen en Ooftind. Inkt, door J. da Wit.

a Een Chriftus Hoofd , fraay en uitvoerig met Cra- / jon geteekend, door denzelven. /

- 3 Een dito , van vooren te zien, met dito behan¬

deld , door denzelven.

- a Een Capitaale Zinnebeeldige Ordonnantie, voor ;

4 ee" Blafon ftuk,ryk geftoffeerd met Bee den.mtt de Pen en Roet geteekend, door denzelven.

_5 Een dito, dito, met verfcheide Beelden, met de

5 Pen en Ooftind. Inkt, door denzelven.

- 6 Een dito, dito, fraay geordonneerd, met de Pen

en Roet geteekend, door denzelven.

4 Een dito , kleinder Zinnebeeldige dito, fiks met f 7 de Pen en Ooftind. Inkt , door denzelven. L Een dito met dito, anders ven Ordonnantie, met dito.

Herders Zang , Heldendicht en Schimpdicht,op geroet papLTg'eteekend met de Pen en Roe gewaffchen en met wit gehoogt, door denzelven.

Seden naaTden Offerkift wyzende, met verder tywerk, met de Pen en Ooftind. Inkt, en met wit gehoogt, door denzelven. -3i Een fraaije Zinnebeeldige Ordonnantie, verbeeU.

Sluiten